FETİH SEKİN SEKİN! FETHİ SEKİN

Allah yolunda öldürülenlere ‘Ölüler’ demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz. (Bakara-154)

Boğuk bir gün hainliğin rahiyadar olduğu saatler..  Her ne kadar hainlik kalleşlik koksa da o saatler bir Fethimiz sayesinde binler fetihlere vesile olacak inşallah. Keleşe 9mm tabancayla karşılık veren mert yüreğiyle hainlerin başlarına atom bombası gibi patlayan Fethi Sekin. Sakin sakin inşallah, fethimiz yakın. Bu milletin damarlarındaki kanda akan bu mertlik seyelan eden bu yiğitlik önüne hangi taş hangi kalleş çıksa da Bahr-ı umman gibi tüm âlemi saracak ve nizam-ı âleme tekrardan vesile olacak. Dün İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu atan Hasan Tahsin, bugün Fethi Sekin. Dün düşman çepeçevre sarmışken aktar-u etrafımızı Anadolu’nun dört bir yanından kurşun sıkan ecdat varken düşman giremedi bu ülkeye. Bugün ise 15 Temmuz da içimizdeki düşmanlara, hainlere kurşun sıkan Ömer HALİSDEMİRLER var.

Başlık biraz garip gelebilir. Aslında ilk başta bana da garip geldi. Fetih Sekin yazanları bayağı gördüm Fethi Sekin aslında. Biraz düşününce ince mana göründü. Biraz kelime tahlili yaptım.Sekin ,sakin ,yavaş anlamında. Fetih ise bir şehri, ülkeyi yani toprak parçasını İslam topraklarına katmak. Fethi ise fetih ile alakalı bir durum olay demek. Tahlile gelecek olursak. Her ne kadar bağımsız bir ülkeysek de yedi düvelin tarihin tekerrürüyle üzerimize geldiğini bizatihi müşahede ediyoruz. İşgal edilmek istenen önce zihinler, fikirler yani fikri işgal bir süre sonra fiziki işgali de intaç ediyor. Bu işgale apaçık bir fetih gerek. Fetih ise fethe taalluk işler ile ancak neticesini alır. Ne kadar da İslam ülkesi desek de faiziyle, kumarıyla çeşitli sefahat yerleriyle fethe müsait yani İslam olmaya müsait tam bir İslam ülkesi demeye bir fetih lazım. Fetih abimiz gibi olmamız lazım. Zihnîmizi fethe müsait bir fethi yapmak gerek.

Toprağa attığınız Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler ve daha sayamadığımız niceler  yeni baharda filizlenecek Misk-i Amber rayihasıyla aleme intişar edecek yeni Ömerler, Fethiler olacak inşaallah.

Peki baştaki ayette Allah yolunda öldürülenler derken kimleri kastediyor? Kalb-i selim bir şekilde, ihlâsla sadece Allah’ın rızasını gözeterek yapılan bir iş anında her ne şekilde olursa olsun ölmek Allah yolunda ölmektir Niyetler halis olacak, kul ihlâslı olacak ve karşılığını sadece mükafat ve mücazatların yegane sahibi Allah’tan bekleyecek. Bu durumda kul Allah yolundadır, ömrü de Allah yolundadır, umuru da Allah yolundadır. Bu abimiz inşallah o kadar halis niyetli bir abimiz ki bir insanın hayatını kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir ayetine mazhar oluyor, Allah şehadetini kabul etsin.

Furkan Daşdelen

Bir arayış öyküsünün antik bir figüranı, Fırat Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, II

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir